Työtodistus

Tässä artikkelissa käydään läpi työtodistus. Sekin tärkeä osa työnhakua. Nykyisin työtodistuksille tai tarkemmin sanottua sille mitä ne edustavat eli työkokemukselle pistetään jopa suurempi painoarvo kuin millekään muulle työnhaussa. Tämä on osaltaan tietysti haastavaa, koska ei voi saada työkokemusta mikäli ei saa töitä. Silloin ei ole myöskään esittää työtodistuksia.

Työtodistus annetaan normaalisti työsuhteen päättyessä, mutta väliaikaista todistusta voi pyytää myös kesken työsuhteen. Työnantajan ei ole kuitenkaan pakko sellaista antaa ellei hän halua. Todistuksesta itsestään käy ilmi muutama hyvin vakio asia. Saat täältä tarkempaa infoa millainen työtodistus on.

Työtodistuksen sisältö on hyvin tarkasti määritelty ennakkoon. Työntekijällä on pieni vapaus vaikuttaa siihen, mitä käteen saamasi versio lopulta kertoo. Työnantaja voi tietysti omalta osaltaan kirjoittaa jotain, mutta tätä on rajoitettu lain voimalla hyvin paljon. Osaltaan tämä laskee työtodistusten todellista arvoa. Joillekin tämä on tietysti hyvä asia, mutta niille ketkä todella loistavat työssään, asiat voisivat olla vielä paremmin. Työtodistus on kuitenkin potentiaalisesti loistava referenssi sinun erinomaisuudestasi, jos asia todellisuudessa on näin.

työtodistus

Mitä sitten työtodistus voi sisältää? Käytännössä se sisältää aina samat asiat, mutta siitä on olemassa kaksi hieman erilaista versiota. Puhutaan suppeasta ja laajasta todistuksesta. Suppea versio ei kerro juuri mitään työntekijän ja työnantajan tietojen lisäksi. Vain lyhyesti kuvattuna työajasta ja työtehtävistä. Laajempi versio antaa sen sijaan hieman enemmän vapauksia. Siinä kerrotaan työsuhteen päättymisen syy sekä annetaan kevyt arvio sinusta työtaitojen ja käyttäytymisen puitteissa. Mikäli työt ovat sujuneet erinomaisesti niin kannattaa aina pyytää laajempa työtodistus.

Voit lukea tästä aiheesta myös wikipedian artikkelin http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6todistus.

Tärkeintä on muistaa, että työtodistuksia kannattaa kerätä talteen ja säilyttää huolella. Jos et ole jostain syystä näin toiminut niin ei hätää. Voit pyytää vanhoilta työnantajilta todistusta jälkikäteen ja heidän on se myös annettava. Suomessa työnantajalla on velvollisuus antaa todistus jopa 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Silloin se ei enää voi kuitenkaan sisältää arviointia vaan on suppeammassa muodossa. Tämä on kuitenkin hyvä asia, jos todistusta on päässyt katoamaan. Tarkastele siis kaappisi läpi ja ala ottamaan yhteyttä vanhoihin työpaikkoihin, jos jokin todistus puuttuu.

Voit katsoa myös vaihtoehtoisesti tämän videon aiheesta, jos haluat lepuuttaa lukuhermojasi.

Jatka lukemista juuri tästä asiasta lisää osoitteessa www.tyotodistus.fi

Työsopimus

Käymme tämänkertaisessa artikkelissa yksi työn hakemisen tärkeimmistä vaiheista eli työsopimus. Tarkemmin sanottuna tietysti työsopimuksen allekirjoittaminen. Suomessa tämäkin asia on yleisesti hyvin tarkkaan määritelty prosessi ja työsopimuslaki tietysti osaltaan määritteleekin hyvin tarkasti asioita.

Kuitenkin varsinkin nuorelle polvelle, ketkä siirtyvät työelämään tai tekevät töitä opiskelun ohessa tai kesälomalla, tulisi tietää muutamia asioita työsopimuksista. Tietysti myös vanhempien ihmisten kannattaisi aina tutustua ja tietää, että mihin nimensä pistää ja sitä kautta sitoutuu. Harmittavan pieni osa ihmisistä ymmärtää todella mitä kaikkea työsopimus määrittelee ja rajaa sitä kautta ihmisten työelämässä. Saat täältä tarkempaa tietoa kuinka työsopimus tulisi laatia.

Suomessa tulisi heti ensimmäiseksi muistaa, että pelkkä työsopimuslaki ei sanele kaikkea. Meillä asioista osittain päättää myös oman alan työehtosopimus. Lähes jokainen suomalainen työntekijä on jokin työehtosopimuksen alainen. Muistutamme, että asia ei ole riippuvainen siitä, että kuulutko alasi liittoon tai työttömyyskassaan. Suomessa asiat on hoidettu niin, että jokainen tietyn alan työntekijä kuuluu tietyn työehtosopimuksen piiriin. Tämä vaikuttaa tietysti moneen asiaan sekä hyvässä, että pahassa.

Hyviä puolia ovat tietysti kaikki edut, joita se tarjoaa työntekijälle. Palkan suhteen työehtosopimus antaa minimitason, jonka mukaan työnantaja toimii. Huonoina puolina ovat sen rajaamat mahdollisuudet omista neuvotteluvaroista suoraan työnantajan kanssa.

työsopimus

 

Mitä sitten työsopimuksella sovitaan? Sopimuksessa tietysti katsotaan läpi sellaiset asiat kuin työaika, työtehtävät, työsuhteen muoto eli onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva, milloin työsuhde alkaa, missä työtä tehdää ja mikä on palkka. Asioita on lopulta melko paljon, minkä takia sopimus kannattaa tehdä kaikissa tilanteissa kirjallisena, vaikka myös suullinen olisi mahdollista joissakin tapauksissa. Voit myös lukea tämän kirjoituksen työsopimuksesta, jos kaipaat lisää tietoa http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6sopimus.

Millainen työsopimus kannattaa allekirjoittaa? Työntekijän kannalta paras vaihtoehto on riippuu aina tilanteesta. Mahdollisimman pitkä määräaikainen työsopimus tietysti takaa työpaikan pitkäksi aikaa, varsinkin jos siinä ei ole määritelty irtisanomisaikaa laisinkaan. Muussa tapauksessa varmasti toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kätevämpi vaihtoehto. Nykyisin kuitenkin tehdään paljon määräaikaisia, lyhyitä, sopimuksia.

Tärkeää on kiinnittää joka tapauksessa aina irtisanomisaikaan. Normaalikäytäntö on, että työntekijälle irtisanomisaika on 14 – 30 päivää, riippuen siitä kuinka kauan työsuhde on kestänyt. Työsuhteen kestosta riippuu myös irtisanomisaika toiseen suuntaan, mutta lähtökohta on silloin jo 30 päivää ja pisimmillään se voi olla 6 kuukautta.

Haluatko oppia aiheesta muutenkin kuin lukemalla? Katso tämä video aiheesta.

Haluatko vielä lisää tietoa? Voit jatkaa lukemista tästä aiheesta sivuilla www.tyosopimus.fi.

Työhakemus

Lukemalla tämän kirjoituksen opit mikä on työhakemus ja kuinka sellainen laaditaan oikein. Se on tietysti äärimmäisen tärkeää kun ajatellaan uuden työpaikan saamista. Harva meistä kuitenkaan tulee rekrytoiduksi suoraan entisestä työpaikasta tai oppilaitoksesta.

Joudumme hakemaan työtä ja se tarkoittaa työhakemuksen lähettämistä ja työhaastatteluissa juoksemista. Hyvä työhakemus on avain työhaastatteluun pääsemiseen, mikä taas lopulta ratkaisee saatko työpaikan. Saat täältä tarkempaa tietoa kuinka hyvä työhakemus tehdään.

Hyvä työhakemus erottuu joukosta. Kuka tahansa katsookin uutisia tai lukee lehtiä niin huomaa, että työpaikat ovat karkaamassa Suomesta. Monilla aloilla kilpailu on kovaa, mikä näkyy siinä, että työnantajat voivat valita heidän mielestä parhaat päältä pois. Tämä on tärkeää pitää mielessä.

työhakemus

Liian moni hakija pitää hakemusta vain muodollisuutena, asiana mikä täytyy hoitaa pois alta. Sitä pidetään lähes työnantajan ongelmana, että juuri minun pitää vaivautua tekemään tälläinen. Tämä asenne kuitenkin tiputtaa nopeasti joukosta pois. Samalla tavalla kuin myyntimies joutuu hiomaan taitojaan jatkuvasti pärjätäkseen, on myös työnhakijan osattava hioa hakutaitoja.

Tämä tarkoittaa, että työhakemuksen sisältöä pitää optimoida ja muokata, kohdistaa aina haettavaan työpaikkaan. Sen tulisi olla pituudeltaan enintään yhden A4 – sivun pituinen. Silloinkin se kannattaa jakaa selkeästi kolmeen tai neljään kappaleeseen, jotka on helppo silmäillä läpi. Tämä pitää ulkoasun myös siistinä, mikä on tietysti tavoitteena.

Mitä sitten sinne kannattaa kirjoittaa? Se mitä työpaikkailmoituksessa pyydetään. Sieltä löytyy sinun tietosi. Kerrot myös mitä paikkaa haet ja miksi haet juuri sitä työpaikkaa. Voit halutessasi lukea myös tämän artikkelin työhakemuksesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6hakemus.

Toinen vaihtoehto on tehdä avoin työhakemus. Sitä voit lähettää vapaammin eri paikkoihin, vaikka he eivät ilmoittaisikaan avoimista paikoista erillisellä ilmoituksella. Toki silloinkin kohdistaminen on tärkeää, sillä kukaan ei halua ottaa vastaan massapostia. Silloin on tärkeämpää kertoa mitä haet, mutta samalla painottaa miksi puolta. Se ei ole kenellekään itsestään selvyys. Ja muista, että tiedämme, että haluat palkkaa työstäsi, mutta jos se on ainoa syy niin se ei välttämättä riitä.

Työhakemus tulee toimittaa sillä tavalla kuin ilmoituksessa vaaditaan. Aina parasta olisi antaa henkilökohtaisesti sitä pyytävän henkilön käteen. Usein kuitenkin käytetään postia tähän ja nykyisin myös sähköpostia hyvin paljon. Osa yrityksistä ottaa hakemuksia verkkosivujensa kautta. Jos haluat toimia erottuvalla tavalla niin toimi mahdollisimman henkilökohtaisesti.

Jos kaipaat muutakin kuin tekstiä oppimateriaaliksi, voit katsoa tämän videon aiheesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Jatka lukemista tästä aiheesta osoitteessa www.tyohakemus.org.

Työhaastattelu

Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua menestymään työhaastattelussa paremmin ja ymmärtämään mikä siinä tilanteessa on oikeasti tarkoituksena. Se on hyvin ollennaista kun puhutaan työn hakemisesta, sillä työhaastattelu normaalisti lopulta ratkaisee kuka palkataan ja kenet jätetään nuolemaan näppejään. Toivottavasti luet tämän artikkelin huolella ja tutustut myös resursseihin, joihin linkkaamme tässä kirjoituksessa.

Mikä on työhaastattelu? Se on neuvottelutilanne, jossa sinun tehtäväsi on vakuuttaa haastattelija, että sinä sovit haettuun tehtävään. Haastattelijan tehtävänä on selvittää, että oletko sinä sopiva tehtävään vai et. Hän voi käydä asiaa positiivisen tai negatiivisen kautta eli katsoa miksi sinä sopisit vai miksi sinä et sopisi tehtävään.

On tärkeää ottaa oikea perspektiivi mukaan haastatteluun. Silloin on helpompaa saavuttaa myös oma tavoite, kun tietää mitä toinen osapuoli tavoittelee. Kun ymmärrät sen, pystyt myös valmistautumaan huomattavasti paremmin tehtävään.

Kyse on lopulta siis kyvystäsi näyttää, että voi tuottaa tulevalle työnantajallesi sellaista hyötyä ja arvoa, jota hän tarvitsee. Sinun pitää pystyä tuottamaan sitä enemmän, paremmin tai nopeammin kuin muut. Sinun pitäisi erottua joukosta. Silloin pärjäät paljon paremmin. Ensimmäinen askel tähän on tietää, että mitä sinä oikein myyt. Saat täältä tarkempaa tietoa kuinka työhaastattelu onnistuu satavarmasti.

työhaastattelu

 

Onnistumisen kannalta valmistautuminen on tärkeää. Silloin kertää tietoa siitä, että millainen paketti sinä olet. Harva hakija ymmärtää, että itsensä paketoiminen hyvää pakettiin helpottaa rekrytoijan työtä. Aivan samalla tavalla kuin sinäkin käyt mielelläsi kaupassa ostamassa hyvin toimivan, oikein hinnoitellun ja kaikin puolin parhaan ratkaisun ongelmaasi, samaa hakee myös tuleva työnantajasi. Kiillota siis itsesi kuntoon.

Lisää tietoa tästä aiheesta löytyy myös tästä wikipedia kirjoituksesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6nhaku.

Kuinka työhaastattelu sitten hoituu? Muutama vinkki itse työhaastattelutilanteeseen. Onnistuminen on kiinni yksinkertaisista asioista, joista suuin osa hoituu hyvällä valmistautumisella. Loppu on kiinni siitä, että muistat toimivasi ihmisten kanssa. Toisella puolella pöytää on ihmisiä, jotka haluavat puhua ihmisille, ei vain koneille, jotka ovat opetelleet valmista puhetta. Ole oma itsesi, koska se näkyy helposti läpi. Ota tilanne rauhassa. Uskalla mieluummin kysyä kuin puhua potaskaa, jos et tiedä jotain asiaa. Kerro olevasi halukas oppimaan, jos et tiedä jotain.

Itsenä oleminen ja toimiminen on aivan menestykseen, mutta omaa kuvaa voi aina hieman hioa. Siististi pukeutuminen on yksi asia mihin kannattaa kiinnittaa huomiota. Muita yksinkertaisia tekijöitä on ajoissa oleminen ja muiden normaalien käytöstapojen hallinta.

Haluatko lopettaa lukemisen? Katso tämän video työhaastatteluista.

Voit jatkaa lukemista ja tietopääoman keräämistä osoitteessa www.tyohaastattelu.fi.

Ansioluettelo

Tämän artikkelin tarkoitus on avata sinulle hyvä lukija millainen on hyvä ansioluettelo ja mikä se ylipäätänsä on. Näiden asioiden tietäminen on melkoisen tärkeään työn hakemisen kannalta, koska ansioluettelo on vieläkin olennainen osa koko hakuprosessia Suomessa. Emme halua painottaa CV:tä liikaa, koska painoarvo sille on selkeästi laskenut viime vuosien aikana. Tämä voi johtua, että siitä on aikaisempina vuosina puhuttu niin paljon, että se muuttunut liian tasapaksuksi tavaksi arvioida ihmisiä.

Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö asian perusteita tulisi hallita. Aloitetaan siis aivan alusta. Ansioluettelo eli cv on lista sinun taidoista, saavutuksista, työkokemuksesta sekä muusta erityisestä osaamisesta, mikä liittyy hakemaasi työhön. Moni käyttää CV:tä listana, johon kasataan kaikki omaa mieltä nostattavat asiat, mutta tämä on väärä lähestymistapa. Hyvä ansioluettelo koostuu vain haettuun työpaikkaan liittyvistä asioista. Täältä saat lisää tietoa kuinka hyvä ansioluettelo tehdään. Voit myös ladata valmiin ansioluettelomallin.

Erityistä painoarvoa kannattaa pistää työkokemukselle ja muulle tuoreelle osaamiselle, jonka voit näyttää. Rekrytoinnissa ansioluettelo on vain väline, jolla karsitaan turhimmat hakijat pois ennen työhaastattelua. Se ei tietenkään tarkoita, että cv pitäisi sutia mahdollisimman nopeasti kasaan. Silläkin voi kuitenkin vakuuttaa työnantajan.

ansioluettelo

 

Hyvä cv koostuu maksimissaan kahdesta sivusta. Tämä on hyvä muistaa. Se rajoittaa turhaa juoruilua asioista, mitkä eivät ole äärimmäisen olennaisia haettuun työhön liittyen. Mukaan tulee seuraavat asiat.

  • Sinun henkilötietosi
  • Koulutus
  • Työkokemus
  • Aiheeseen liittyvät taidot, kuten puhutut kielet tai vaikka ohjelmointitaidot
  • Muita merkittäviä ominaisuuksia tai saavutuksia
  • Liitteeksi voi laittaa työtodistuksia, mikäli niitä pyydetään.

Voit myös lukea tämän wikipedian artikkelin aiheesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Ansioluettelo.

Pääasia on, että ansioluettelo on tehty kustomoidusti haetun työn mukaisesti ja se pidetty ytimekkäänä. Silloin rekrytoija jaksaa lukea sen ja hän huomaa, että sinulla on hakemukseen liittyvää osaamista heti kun hän luettelon avaa. Voit kuitenkin tehdä valmiiksi hyvän pohjan, mitä sitten muokkaa aina tilanteen mukaan.

Joskus saatetaan pyytää oikeaksi todistettu ansioluetteloa. Tämä tarkoittaa, että cv pitää olla kahden todistajan allekirjoittama ja siten oikeaksi todistettu. Toinen vaihtoehto on hakea julkiselta notaarilta todistus pientä maksua vastaan.

Jos haluat katso muunlaista informaatiota aiheesta, voit tutustua tähän videoon.

Lue lisää tästä aiheesta täältä www.ansioluettelo.org

Työn hakeminen alusta loppuun

Käydään tässä ensimmäisessä artikkelissa läpi mistä kaikesta aiomme tällä sivustolla puhua. Kuten sivuston nimi ja otsikko viittaa niin pyritämme auttamaan ihmisiä eri asioiden parissa, jotka liittyvät työn hakemiseen. Käymme läpi nyt ne osa-alueet, joista tarkemmin aiomme kertoa. Käydään ne yksitellen läpi.

Enemmän tästä aiheesta voit lukea esimerkiksi täältä http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6nhaku

Ensimmäinen on työtodistus tai työtodistukset. Kaikki nämä eivät tietenkään koske, mutta suurin osaa kuitenkin. Todistukset ovat tärkeä osan työnhakemista ja niihin sen takia kannattaa hieman tutustua. Jokainen koskaan saatu työtodistus kannattaa aina säästää ja hyödyntää kun uutta työpaikkaa etsii. Työstä saatujen todistuksien arvo on nykyisin osittain jopa suurempi kuin tutkinnoista saadut. Ne kertovat kokemuksesta ja oikeasti osaamisesta usein paljon enemmän.

Seuraava asia on ansioluettelo eli cv. Osa tätä on tietysti äsken mainittu työtodistus, mikä on yleensä liitteenä ansioluettelolle. Itse ansioluettelo on dokumentti, mikä kertoo sinun ansioista. Käytännössä esittelet sen avulla omaa osaamista, taitoja ja saavutuksia. Työnantajat ja rekrytoijat käyttävät sitä osana työnhakijoiden arviointia.

Sitten tulee työhakemus, minkä liitteena on normaalisti ansioluettelo sekä tietysti sitten työtodistuksia. Työhakemuksella vasta varsinaisesti haetaan työpaikkaa. Normaalisti se on kirjallinen hakemus, mutta nykyisin käytetään paljon myös sähköisiä hakemuksia. Yleensä hakemus tehdään työnantajan ilmoituksen pohjalta, mikä antaa viitteitä siitä millainen hakemuksen tulisi olla. Toki on mahdollista lähettää myös avoin työhakemus.

Kun työhakemus on tehty, hypätään seuraavaksi kohtaan työhaastattelu. Haastatteluun tulee kutsu, jos hakemus ja sen muut osat vakuuttavat. Työhaastattelussa käydään hakijan ja haastattelijan välillä keskustelua, jonka tavoitteena on katsoa sopisiko hakija mukaan yritykseen. Rekrytoija pyrkii selvittämään tätä ja haastateltava yrittää vakuuttaa hänet siitä.

Hyvästä työhaastattelusta seuraa yleensä työsopimus. Suomessa käytännössä jokaisesta työsuhteesta pitää tehdä kirjallinen sopimus. Siinä sovitaan työntekijän ja työnantajan välisistä velvollisuuksista.

työn hakeminen